Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia
zámockého parku v Seredi pre
zvýšenie kultúrneho a turistického
potenciálu mesta
KONFERENCIA
EEA GRANTS, ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Názov projektu:

„Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta“


na realizáciu v rámci programu

„Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“

spolufinancovaného
z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Správca programu:
Úrad vlády Slovenskej republiky

Prijímateľ:
Mesto Sereď
Mesto Sereď
Dátum vydania rozhodnutia o schválení Projektu: 24.10.2014
Plánovaný termín ukončenia Projektu: 30.04.2016

Partneri projektu:
Občianske združenie Vodný hrad v Seredi, Dom kultúry Sereď
Občianske združenie Vodný hradDOM KULTÚRY SEREĎ