Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia
zámockého parku v Seredi pre
zvýšenie kultúrneho a turistického
potenciálu mesta

Konferencie

Otváracia konferencia

Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia
Otváracia konferencia