Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia
zámockého parku v Seredi pre
zvýšenie kultúrneho a turistického
potenciálu mesta

Realizácia projektu

Zmluvy

Obslužná komunikácia šírky 3m:

Pred realizáciou projektu

Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu

Po realizáci projektu

Mlatová komunikácia pri kaštieli šírky 3m a pri amfiteátri šírky 2m:

Pred realizáciou projektu

Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu

Po realizáci projektu

Južná komunikácia šírky 2m:

Pred realizáciou projektu

Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu

Po realizáci projektu

Verejné osvetlenie 1. Etapa + 2. Etapa:

Pred realizáciou projektu

Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu

Po realizáci projektu

Rekonštrukcia pamätníka holokaustu:

Pred realizáciou projektu

Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu

Po realizáci projektu

Úpravy okolia pamätníka holokaustu:

Pred realizáciou projektu

Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu

Po realizáci projektu

Náučný chodník:

Pred realizáciou projektu

Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu

Po realizáci projektu

Fit dráha:

Pred realizáciou projektu

Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu

Po realizáci projektu

Labyrint:

Pred realizáciou projektu

Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu

Po realizáci projektu

Pergola:

Pred realizáciou projektu

Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu

Po realizáci projektu

Parkovanie bicyklov pri zadnej bráne:

Pred realizáciou projektu

Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu

Po realizáci projektu

Sadové úpravy:

Pred realizáciou projektu

Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu

Po realizáci projektu

Strecha - nad centrálnou časťou a južná časť zalomeného krídla:

Pred realizáciou projektu

Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu
Pred realizáciou projektu

Po realizáci projektu

Výkresy:

Sanácia strechy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi

Revitalizácia zámockého parku v Seredi
Sanácia stechy kaštieľa
Sanácia stechy kaštieľa